Thursday, January 6, 2011

Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara

info by:http://jauhari-englishhomework.blogspot.com/
a. Jawatan : Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
   Gred : A29
   Kumpulan : Sokongan
   Kem./Jab. : Jabatan Penerbangan Awam
   Jadual Gaji :   P1T1 RM1490.41 - P1T21 RM3054.36
   P2T1 RM1561.50 - P2T21 RM3254.01
   P3T1 RM1635.61 - P3T21 RM3435.45
Syarat Lantikan:
i)   Diploma dalam bidang Pengajian Perniagaan yang diiktiraf oleh 
     Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
     yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
     [Gaji permulaan ialah pada Gred A29: P1T3 RM1623.51]; atau
ii)   Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 
     institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
     setaraf dengannya; dan
     [Gaji permulaan ialah pada Gred A29: P1T4 RM1690.06]; dan
iii)  lulus dalam subjek Matematik atau Ilmu Sains atau salah satu daripada  
     subjek Sains serta lulus Bahasa Inggeris pada peringkat peperiksaan SPM 
     atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
iv) lulus Ujian Kecenderungan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik; dan
v)  lulus pemeriksaan doktor untuk memastikan bahawa calon-calon 
     mempunyai tubuh badan yang sihat, pendengaran yang baik, penglihatan
     yang terang dan boleh mengenal dan membezakan warna seperti yang 
     ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan;dan
vi) tamat dengan jayanya kursus pra perkhidmatan di Kolej Penerbangan 
    Awam,Malaysia dalam bidang berikut:
    a) 'Aerodrome Control' serta mendapat 'Aerodrome Control Rating'; dan
    b) 'Approach Control' serta mendapat 'Approach Control Rating'; dan
vii) lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan
     yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kawalan Trafik Udara adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
i)  mempunyai kelayakan di perenggan (iv) dan (v) di atas; dan
ii) tamat dengan jayanya kursus dalam perkhidmatan di Kolej Penerbangan 
   Awam, Malaysia dalam bidang 'Aerodrome Control' serta mendapat 
   'Aerodrome Control Rating' dan 'Approach Control' serta mendapat 
   'Approach Control Rating'; dan
iii)  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan 'Aerodrome/Approach Control' kepada semua juruterbang/pesawat di dalam ruang udara Malaysia selaras dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Manual Arahan Operasi (M.O.I), Unit Arahan Operasi (U.O.I) dan sebagainya serta mengendalikan data-data operasi untuk kegunaan kawalan trafik udara. 

No comments:

Post a Comment