Tuesday, December 21, 2010

UNIKL - Application for Second Intake - January 2011


Application for Second Intake - January 2011 
Permohonan bagi kemasukan sesi kedua - January 2011
 1. APPLICATIONS FOR DIPLOMA/ BACHELOR PROGRAMMES  ARE ALREADY CLOSED FOR 1st INTAKE.  ALL APPLICATIONS AFTER 15 DECEMBER 2010 WILL BE CONSIDERED FOR SECOND INTAKE. 
  Permohonan bagi program Diploma/ Ijazah telah ditutup untuk pengambilan yang pertama. Permohonan selepas 15 Disember 2010 akan dipertimbangkan untuk kemasukan sesi kedua.
APPLICATION FOR SECOND INTAKE – JANUARY 2011
Permohonan untuk kemasukan sesi kedua – Januari 2011
 1. THE ONLINE APPLICATION IS STILL OPENED FOR CERTAIN PROGRAMME. PLESAE REFER  TO THE AVAILABLE PROGRAMME AND THE ENTRY REQUIREMENT BEFORE APPLYING.
  Semua permohonan mesti dibuat secara online.  Yuran pemprosesan, dokumen atau nombor pin tidak diperlukan semasa memohon.
 2. ALL APPLICATION MUST BE MADE ONLINE. PROCESSING FEE, DOCUMENTS OR PIN NUMBER ARE NOT REQUIRED DURING APPLICATION.
  Semua permohonan mesti dibuat secara online. Yuran pemprosesan, dokumen atau nombor pin tidak diperlukan semasa memohon
  .
 3. LAST DATE TO APPLY FOR SECOND INTAKE IS ON 10 JANUARY 2011.
  Tarikh akhir permohonan untuk kemasukan sesi kedua Januari 2011 adalah pada 10 Januari 2011.
 4. PLEASE CHECK YOUR APPLICATION STATUS FROM TIME TO TIME BEGINNING 3rd JANUARY 2011. YOUR APPLICATION ARE CONSIDERED UNSUCCESSFUL IF YOU DO NOT GET ANY STATUS BEFORE REGISTRATION FOR SECOND INTAKE.Sila semak status permohonan dari masa ke semasa bermula 03 Januari 2011. Permohonan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak mendapat sebarang status sebelum pendaftaran untuk kemasukan kedua.
 5. THE NEXT ADMISSION INTAKE IS ON JULY 2011. THE ONLINE APPLICATION WILL BE OPENED END OF JANUARY 2011.Sesi pengambilan yang seterusnya adalah pada July 2011. Permohonan online akan dibuka bermula pada akhir Januari 2011.
 6. PLEASE CALL THE RESPECTIVE CAMPUS IF YOU NEED FURTHER CLARIFICATION. 
  Sila hubungi kampus yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Kampus
Contact No. and Contact Person
MIIT
03-21754424/5414
Puan Roslindawati / En. Hazrul
IPROM
03-92815704
Puan Belinda / Puan Jazimah
UniKL MICET
06-5512019
Puan Noor Azah
UniKL MSI
04-4035200 
Puan Norliza / En. Razak
UniKL RCMP
05-2432635
Encik Muhammad Nordian
UniKL MFI
03-89262618
Puan Dzanawiyah / En. Azril
UniKL BMI
03-61841000
Puan Kamaliah / En. Zairi
UniKL MITEC
013-3906706 /  012-7343402
En. Nizam / Puan Shaeroniza
UniKL MIAT
03-87688487
Puan Norlaila
New Campus of UniKL MITEC 
Kampus baru bagi UniKL MITEC
Monday, December 13, 2010 9:00 AM Posted by Admission
UniKL MITEC is moving to the new campus. Registration for new student will be held at the new campus. The address is:.

UniKL MITEC telah berpindah ke kampus baru. Pendaftaran pelajar baru akan diadakan di kampus baru tersebut. Alamatnya adalah seperti berikut:
JALAN PERSIARAN SINARAN ILMU 
BANDAR SERI ALAM81750 MASAI, JOHOR 
 1. PLEASE REFER THE MAP LOCATION AND THE INFORMATION DETAIL.Sila rujuk peta lokasi dan maklumat lebih lanjut.
 2. ANY ENQUIRY, PLEASE CALL EN.NIZAM (013-3906706) / PN. SHAERONIZA (012-7343402).
  Sebarang pertanyaan, sila hubungi En. Nizam (013-3906706) / Puan Shaeroniza (012-7343402)
  .

No comments:

Post a Comment